Peac Ijász szakosztály

Flower

NSSZ Pályázat

Pályázati felhívás

A Nemzeti Sportszövetség pályázatot hirdet sportszer, sporteszköz és sportruházat beszerzésére
mindazon sportegyesületi szakosztályok és egy szakosztályos sportegyesületek
számára (továbbiakban: sportegyesületi szakosztályok), amelyek utánpótlás korú
(18 éves korig) versenyzõkkel foglalkoznak.

 1. A pályázat célja

Támogatást
nyújtani az NSSZ tagszervezeteihez tartozó sportegyesületi szakosztályok
részére sportszerek, sporteszközök, sportruházat beszerzésére. 

2.   A
rendelkezésre álló keretösszeg

A
pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 2.000 000,- Ft.

3.   A
pályázaton igényelhetõ támogatás

A
pályázaton elnyerhetõ támogatás összeg maximális értéke 100 000.-Ft. A
támogatás egyszeri vissza nem térítendõ pénzbeli támogatás, amelynek
folyósítása elõfinanszírozási rendszerben történik.

 1. Pályázatot nyújthatnak
  be

a Nemzeti Sportszövetség
tagszervezeteihez tartozó sportegyesületi szakosztályok, amelyek pályázatát az
illetékes országos sportági szakszövetség ellenjegyzésével ellátta.  

 1. A pályázat
  benyújtásának módja

A pályázatot személyesen
vagy  levélben – mellékelve, minimum 5 db Székely Éva
olimpikon, a Nemzet Sportolója „Sírni
csak a gyõztesnek szabad
" címû könyvének vásárlását  igazoló bizonylatot ( postai csekk, pénztári bizonylat,
banki kivonat)- a Nemzeti Sportszövetség
1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. szám alatti II/209 irodájában. A
pályázatnak tartalmaznia kell néhány soros leírást és bemutatkozást a sportegyesületi
szakosztály munkájáról, eddigi eredményeirõl, és azon értékteremtõ
tevékenységükrõl, amihez a pályázat útján elnyert támogatás hozzájárul.

 1. A pályázat
  benyújtásának határideje:

A pályázatot 2007. augusztus 20.-tól szeptember 21.-ig
folyamatosan lehet leadni. A postára adás utolsó dátuma: 2007. szeptember 21. 24.00
óra

 1. A pályázati feltétel

Minimum
5 db Székely Éva olimpikon, a Nemzet Sportolója „Sírni csak a gyõztesnek szabad" címû könyve, melynek értéke
7.500,-Ft, azaz hetesezerötszáz forint.

 1. A pályázat elbírálása

Az
érvényes pályázatokat a Nemzeti Sportszövetség ad hoc bizottsága bírálja el 2007. október 12.-ig,
majd értesíti a nyerteseket. A nyertesek listáját az NSSZ honlapján ( www.nssz.hu) is megtalálják.

 1. A pályázati támogatás
  felhasználása

A megítélt támogatást kizárólag a pályázati felhívásban,
valamint a pályázatban megjelölt célra lehet felhasználni. A pályázati
támogatás felhasználásáról a pályázó a sporteszköz, sportszer, sportruházat megvételét
igazoló számlát/ számlákat és a felhasznált összegrõl egy rövid beszámolót,
legkésõbb 2007. december 15-ig a Nemzeti Sportszövetség részére meg kell
küldenie. Érdeklõdni a 460-6830-as
vagy a 460-6833-as telefonon
lehet.

Megjegyzés:
A pályázathoz szükséges könyvekhez, a Nemzeti Sportszövetség
1146
Budapest, Istvánmezei út 1-3. szám alatti II/209 irodájában, illetve postai
úton utánvétellel juthatnak hozzá.


Budapest, 2007. július 18.    

                                                                                      Nemzeti Sportszövetség                             

Comments are closed.

 • Bejelentkezés